Privacyverklaring


Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Studio reyneveld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van aangeboden diensten zoals de nieuwsbrief, de website en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder lees je om welke gegevens dit kan gaan. Verderop lees je in detail hoe ik die gegevens gebruik.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website
  • Internetbrowser en apparaattype
  • Rekeningnummer


Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem daarom doorlopend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo gebruik ik voor alle diensten en toepassingen verschillende, random gegenereerde wachtwoorden en maak ik waar mogelijk gebruik van tweestapsverificatie en andere vormen van beveiliging.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in het kader van onze overeenkomst, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.


Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht of strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ook verkoop ik jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Hoe verwerk ik persoonsgegevens?

Website

Deze website wordt gehost door Mailerlite. Op mijn website worden algemene en gangbare bezoekgegevens bijgehouden waaronder je IP-adres, het tijdstip van opvraging, de pagina’s die je bezoekt en andere gegevens die je browser standaard meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Ik gebruik deze informatie om de werking en inhoud van de website verder te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Er wordt géén gebruik gemaakt van Google Analytics en ik volg je ook niet op andere sites.

Cookies

Deze website gebruikt alleen technische/functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Nieuwsbrief

Ook voor het versturen van nieuwsbrieven maak ik gebruik van Mailerlite. Om ervoor te zorgen dat je nieuwsbrieven ontvangt, hou ik de informatie bij die je bij het aanmelden hebt opgegeven.

Plannen van shoots en afspraken

Voor het gemakkelijk inplannen van shoots en andere afspraken maak ik gebruik van Calendly. Hierin worden uitsluitend de gegevens geregistreerd die je zelf bij het plannen van een afspraak invult. Dit zijn bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en de locatie waar de afspraak plaatsvindt. Hier lees je hoe Calendly ervoor zorgt dat men aan privacy-wetgeving voldoet.

Uitvoering overeenkomst

Als je mij vraagt te fotograferen in opdracht, dan heb ik een aantal gegevens nodig om de overeenkomst uit te voeren. Mijn offertes en facturen beheer ik in Moneybird. Dat betreft dus zowel adresgegevens als gegevens die specifiek betrekking hebben op een bepaalde opdracht. Om een veilige verwerking van deze gegevens te waarborgen, is ook met Moneybird een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wettelijke verplichtingen

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres dat je op de contactpagina vindt.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Misbruik

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op. Ook wil ik je er op wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.